سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره نادری – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
محمد امیرزاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

بررسی تغیرات پدیده های زمین ریختی ناشی از حرکات گسل کوهبنان مانند مخروط افکنه ها با استفاده از برداشتهای صحرایی، مطالعه مقاطع ژئوالکتریک ، نقشه زمین شناسی زرند، نقشه توپوگرافی چترود، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی منطقه گسلی تیکدر-گورچوئیه نشان دهنده فعالیتهای نو زمین ساخت قطعات گسلی تیکدر – گورچوئیه واقع در حد کوه و دشت می باشد. حرکت راستالغز این سامانه گسلی در حین تشکیل و بعد از تشکیل بادبزن های آبرفتی باعث جا بجایی های راست گرد پدید های ژئومورفیک در منطقه مورد مطالغه شده است و مخروط افکنه های مطالعه شده این منطقه دارای هم پوشانی با رئوس حذف شده، و راس مخروط اقکنه ها هیچ پیشرفتگی به سمت جبهه کوهستان را نشان نمی دهد، بنا براین نرخ بالا آمدگی کمتر ازمولفه راستالغز است.