سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
مبینه مرادی – کارشناس زمین شناسی ، دانشگاه پیام نور، مرکز ورام ین

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق تهران (لواسانات) و در زون البرز مرکزی واقع شده است که منطقه ای کوهستانی دارای آب و هوای نیمه خشک است وجود رودخانه های دائمی مانند جاجرود ، کند و رودخانه های فصلی زمین ریخت منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است . سازندهای موجود در منطقه شامل سازندهای کرج ، کند ، فاجان، سرخ بالایی و آبرفت های تهران است که البته قسمت های عمده ای از منطقه را واحدهای سازند کرج در بر می گیرند، لیتولوژی منطقه بیشتر شامل توف ، توف آهکی ، شیل ، آهک و مقداری گچ است .در منطقه مورد مطالعه گسل های اصلی و فرعی فراوانی دیده می شود . برای مثال قسمتی از گسل مشاء و گسل شمال تهران در منطقه دیده می شود