سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

کشور ایران ازجمله کشورهای غرب آسیا می باشد که ۸۰درصد از بلایای طبیعی شناخته شده درجهان را دارا می باشد قرار داشتن این کشور روی خط زلزله آسیا وجود کوه های متعدد آتشفشانی سواحل گسترده درشمال و جنوب و نیز قرارگیری برروی کمربند خشک و جهان زمینه را برای بروز رویدادهای طبیعی خانمان برانداز فراهم کرده است وجود و وقوع هریک از این مخاطرات محیطی فشارزیادی به جمعیت منطقه حادثه دیده وارد کرده و باعث مهاجرت ساکنین آ« منطقه و درنهایت خالی ازسکنه گردیدن آ« میشود که آسیب پذیری و به خطرافتادن امنیت انسانی را درپی دارد برنامه ریزی و زمینه زیست محیطی درشرایطی می تواند دقیق وجامع صورت گیرد که شناخت دقیقی از عوامل تاثیر گذار برامنیت یک منطقه دردست باشد دراین تحقیق سعی می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا عوامل محیط یکه امنیت جنوب شرق را به مخاطره می اندازد مورد بحث و مطالعه قراردهیم و درمرحله بعد به بررسی چگونگی و رفع آنها پرداخته شود