سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رسول بیدرام – عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

درسیستم بودجه ریزی کلان شهرها موضوع هزینه ها و درآمدها طی چند دهه اخیر به عنوان موضوعی مهم و چالشی مطرح گردیده است که سهم عمده ای از محدودیت ها مشکلات و آسیب پذیری های اعمال مدیریت هدفمندو تامین خدمات متنوع و کیفی شهری را به خود اختصاص داده است و انجام سرمایه گذاری های عمرانی و همچنین هزینه های مربوط به خدمات شهری را آسیب پذیرنمودها ست اجرای پروژه های سرمایه گذاری غیراقتصادی و بدون توجیه اجتماعی تدارک پروژه های سرمایه گذاری با کیفیت پایین گسترش پروژه های نیمه تمام طولانی شدن مدت زمان بهره برداری از پروژه ها و بهره برداری زیرظرفیت از پروژه ها هزینه هایی به دنبال دارد که به خاطر عدم شفافیت تخصیص اعتبارات و منابع مالی است درطول دو دهه اخیر درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمینهای شهری پایه اصلی درآمدشهرداری های کشور را تشکیل داده است وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی برنامه ریزی مالیو بودجه ای میان مدت و بلندمدت شهرداری ها را مختلف می کند توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیرمنطقی تراکم ایجاب می کند که اهتمام بیشتری به مطالعه ی ساختاردرآمدیشهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینههای رانت جویی دراین ساختار کمک موثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود.