سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مهدی پورحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

بتن یکی از مهمترین عناصر در ساخت و ساز است به همین خاطر خصوصیات آن نیز دارای اهمیت می باشد. یکی از این خصوصیات قابل توجه زمان گیرش بتن می باشد که در اجرای بتن ریزی و یا باز کردن قالبها مورد توجه است. در آیین نامه ها درباره زمان گیرش خمیر سیمان و ملات روشهایی از جمله روش ویکات و روش نفوذ ارائه شده ولی برای محاسبه ی زمان گیرش بتن روشی ذکر نشده است. طی سالیان اخیر محققان روشهایی برای محاسبه زمان گیرش بتن ابداع کردند که یکی از این روشها روش اولتراسونیک می باشد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش اولتراسونیک میزان تاثیرگذاری دو نوع پوزولان،خاکستر پوسته برنج و میکروسیلیس در زمان گیرش بتن مورد بررسی قرار گیرد. خاکستر پوسته برنج به میزان ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ درصد و میکروسیلیس به میزان ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از پوزولان گیرش بتن را کندتر میکند ولی گیرش بتن در درصدهای مصرفی بالاتر نسبت به درصدهای مصرفی پایین تر،تندتر میشود. و نیز این چنین مشاهده می شود که جایگزینی ۱۵ درصد خاکستر پوسته برنج و ۱۰ درصد میکروسیلیس،میزان مناسبتری نسبت به سایر مقادیر هستند.