سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح اله یوسفی – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرضیه بهرامی زمان آباد – دانش آموخته کارشناسی

چکیده:

مواد زائد خطرناک خانگی درصد کمی از پسماندهای خانگی را تشکیل میدهد موادی چون باتریهای کارکرده نفتالین لوله بازکن ظرفشویی داروهای مصرف شده و قوطی رنگ کار شده از این گونه به شمار می روند این بررسی به صورت پرسشنامه ای می باشد و جامعه آماری شامل ۲۰۰ خانوار از خانوارهای شهرسازی بصورت تصادفی بود تعداد پرسشنام هها براساس نتایج مطالعات قبلی ۲۰۰ تعیین شد که نتایج استخراجی آنها با eXCEL , SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد. براساس آمار توصیفی بیشتیرن مصرف مواد خطرناک خانگی در بین شهروندان شهرسازی گروه D شامل مایع ظرفشویی مایع لباسشویی و کمترین مصرف مواد خطرناک خانگی گروه G شامل باکتریها قطعات الکتریکی و … شامل می شود طبق بررسی های حاصل از نتیجه گیری مشخص شد که از میان مواد خطرناک خانگی مصرف مایع لباسشویی و مایع ظرفشویی درمیان شهروندان ازدیگر مواد بیشتر بوده بهتر است تدابیری برای جمع آوری صحیح این مواد و آموزش لازم برای دفع صحیح انجام گیرد.