سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
مهرزاد شمس – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی آملی – کارشناس ارشد محقق
عباس راستگو – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

روش ذره نمونه مونت کارلو برای محاسبه جریان مولکولی آزاد در یک ردیف پره پمپ توربو مولکول با پره های ناموازی به کار رفته است که در آن مسیر پویش آزاد متوسط در برخورد بین مولکولی، نسبت به ابعاد شکل بسیار بزرگ است. در این شبیه سازی تاثیرات نشتی جریان در اثر وجود لقی بین بالای دیواره پره و پوسته در نظر گرفته شده و از ضخامت پره صرف نظر شده است. به علاوه تحلیل جریان، اثرات تعیین ابعاد، اثرات مهم لقی و اثرات مهم تر زاویه پره روی خواص اساسی پمپ توبو مولکول را نشان می دهد. در نهایت نتایج شبیه سازی اثرات تغییر زاویه گوه پره روی حداکثر سرعت بی بعد پمپ و حداکثر نسبت تراکم پمپ را در مقایسه با پره های موازی، نشان می دهد. تطابق خوب بین نتایج عددی شبیه سازی و روش های مشابه پیشین، صحت روش ارائه شده را تصدیق می کند.