سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما حکیم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار دانشکاه اصفهان دانشکده زمین شناسی
البرز حاجیان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان دانشکده عمران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی زاویه اصطکاک سطح تماس بین خاک مسلح شده با خرده لاستیک و بتن پرداخته شده است.امکان اجرای پروژه های عمرانی برروی ماسه های بادرفتی وجود ندارد. لذا استفاده از لاستیک های فرسوده به دلیل داشتن مقاومت کششی زیاد و وزن مخصوص کم در خاک یکی از ایده هایی می باشد که می تواند تحولی عظیم را برای بهبود خواص مکانیکی خاک هایی با مقاومت پایین ایجاد کند.در طی ساخت پروژه های مختلف عمرانی، ساخت سازه هایی که در تماس با خاک می باشد امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر مقاومت برشی بین خاک و سطح این سازه ها نقش تعیین کننده ای در طراحی این سازه ها دارد. در این پژوهش ماسه مسلح شده با خرده لاستیک با درصدهای وزنی ۰ و ۵ و ۷/۵ و ۱۰ و ۱۵ خرده لاستیک در تماس با بتن مورد آزمایش برش مستقیم قرار گرفتند و مقاومت برشی بین خاک مسلح شده و نمونه های بتنی دارای سطح زبر، نیمه زبر و صاف اندازه گیری شده است. نتایج حاصل بیانگر افزایش زاویه اصطکاک با افزایش زبری می باشد. در نمونه بتن زبر زاویه اصطکاک بین ماسه و بتن در اثر افزودن ۵ درصد وزنی خرده لاستیک به ماسه حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.