سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه اسدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
بابک پولادی برج – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

توسعه پیل های سوختی پلیمری نیاز به تبدیل درصد کارآمد سوخت به هیدروژن دروسایل توزیع شده دارندمتانول اغلب به عنوان یک منبع سوخت قابل ملاحضه است به این دلیل که همانند یک مایع ذخیره میشود و میتواند به هیدروژن در دمای پایینریفرم شود . در این مقاله دو واحد سوختی ریفرمینگ بخارSR)و ریفرمینگ اتوترمالATRرا با استفاده از نرم افزار هایسیس به منظور تولید هیدروژن و تولید مونواکسیدکربن مورد مقایسه قرار داده شده واین نتیجه حاصل شد که تولید هیدروژن در واحد سوختی ریفرمینگ بخار بیشتر بود در حالیکه تولید مونواکسیدکربن در واحدسوختی اتوترمال کمتر بود و از نقطه نظر پیل سوختی تولید مونواکسید کربن کمتر قابل قبول ترمیباشد