سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد اژدری – کارشناس ارشد مدیریت
علی عظیمی – پژوهشگراجتماعی

چکیده:

سرحدات و مرزها ازجمله موضوعات مهمی هستند که ازجایگاه برجسته و پراهمیتی برخوردارند از انجا که شناخت ماهیت کارکردها و اشکال متفاوت مرز درشکل دهی مناسبات و تعاملات بین انسان ها کشورها ملت ها و … جایگاه برجسته دارد شناخت این مسائل با توجه به تحولات صورت گرفته درجهان می تواند کمک شایسته ای درزمینه تعاملات مناسب و قاعده مند و بدورازکشمکش و درگیری دربین انسان ها کشورها و … را سبب گردد نیازهای طبیعی انسان ها به منابع موجود درمحیط اطراف باعث شده تا انسان از ابتدای پیدایش خود و تشکیل قومیت ها و زندگی گروهی محدوده معینی را برای خود مشخص کند و از آن محدوده درمقابل بهره برداری نفوذ ودخات سایر افراد جلوگیری و درصورت لزوم بطور دسته جمعی از حریم خود دفاع نماید با افزایش جمعیت گسترش قومیت ها پیشرفت فرهنگ اجتماعی دانش بشری آگاهی از امکانات نهفته موجود دراطراف خود پیشرفت تکنولوژی افزون طلبی جوامع قدرتمند پیدایش پدیده قاچاق و سایر مسائل باعث شده که روزبروز شیوه های جدیدی درتعیین محدوده نحوه کنترل رفع اختلافات ایجاد شده و دفاع از محدوده مرزی به وجود آید.