سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردشیر شریفیان – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
مهدی اصلانی –

چکیده:

با ظهور نهضت مدرن و ماشینی شدن زندگی انسان دست به استفاده بیش از حد از منابع فسیلی به ویژه نفت زد زمین دچار بحران آلودگی محیط زیست و دولت ها دچار بحران کمبود انرژی شدند. انسان ها دوباره به فکر چاره افتادند و این بار موضوع پایداری و ساختمان پایدار و استفاده از انرژی های تجدید شونده مطرح شد این موضوع درکشور ایران نیز مورد توجه قرارگرفت ایران تمدنی استکه از دیرباز تاکنون مردمان آن از ویژگیهای بومی و فرهنگی خود به خوبی توانسته اند برای خلق فضاهای مورد نیازشان استفاده کنند نه تنها شرایط سخت اقلیمی آنها را از معماری متعالی بازنداشته است بلکه خود عاملی تاثیر گذار درخلق بناهایشان بوده که مردمان دیگر تمدن ها را به حیرت واداشته است منطقه گیلان با آب و هوای معتدل و مرطوب با بارندگی های سالیانه خود به عنوان یکی از تنوع های اقلیمی ایران خالق نوعی از معماری بوده که حداکثر استفاده از محیط پیرامونی خود راداشته و با آن همگام بوده است.