سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان لولوئی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع فناوری اطلاعات
رضا عزمی – عضو هیت علمی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

تجارت با موبایل محدوده جدیدی است آه ازترآیب تجارت الکترونیک و فناوری موبایل بدست م یآید.جدید بودن این محدوده و رشد سریع آن تحلیل امنیت وحریم خصوصی را در این فناوری مشکل ساخته است. دراین مقاله مروری بر مهمترین دسته بندی های انجام شدهبر روی ریسک های امنیتی تجارت با موبایل انجام شده ونهایتاً مهمترین این ریسک ها از دید فنی طبقه بندی شده همانطور آه اشاره شد تجارت با موبایل گون های از تجارتالکترونیک است اما تکنولوژی ای آه برنام ههای کاربردیموبایل از آن استفاده می آند با تکنولوژی ای آه برنامه هایآاربردی تجارت الکترونیک از آن استفاده می آند تفاوت هایاساسی دارد که به برخی از این تفاوت ها در ذیل اشارهمی شود: