سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اصغر آزادی – کارشناسی ارشد موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

به منظور تامین شرایط ایمنی در سازه های صنعتی و پایداری آنها به هنگام وقوع زلزله، قبل از احداث سازه ، باید مطاعات لرزه خیزی منطقه انجام گیرد. از آنجا که منطقه معدنی طبس لرزه خیز است، لذا مطالعه ریسک لرزه خیزی آن ضرورت حیاتی داشت تا سازه های احداثی، بتوانند در برابرزلزله مقاومت کنند. مقاله حاضر، حاصل تحقیقاتی است که در این مورد انجام گرفته است. برای انجام این تحقیق، ابتدا اطلاعات زلزله های که طی سالهای مختلف در محدوده ۲۰۰ کیلومتری منطقه پرورده طبس اتفاق افتاده بود، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. سپس مطالعاتی درباره انطباق زلزله های حاصله با مدلهای ریاضی مختلف انجام گرفت و بر اساس آنها مدل ریاضی مناسب برای منطقه انتخاب شد. با استفاده این مدل ، یک برنامه کامپیوتری برای تعیین ریسک زلزله خزی نقاط مختلف منطقه ارائه شد و به کمک آن منحنی های هم لرز با ریسک های مختلف به دست آمد. با استفاده از این منحنی ها، می توان ریسک زلزله برای هر نقطه از منطقه را با دوره های بازگشت مختلف، به دست آورد و بر اساس آن ، سازه های معدنی را طراحی کرد.