سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسین پور – کارشناس ارشد
خسرو فغانی ماکرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران
علیرضا آذربراهمان – مدرس دانشگاه آزاد مشهد
سمانه مرادی –

چکیده:

بدنبال ضرورت سرمایه گذاری و حیاتی بودن آن دررشد و اقتصادهرکشور بهترین منبع برای تامین سرمایه گذاری پس اندازهای مردم آن جامعه است و بورس اوراق بهادار مکانی مناسب برای بکارگیری این پس اندازها در بخشهای سرمایه گذاری می باشد امروزه شناخت و درک بیشتر بازار سرمایه و اجزای آن جهت سرمایه گذاری ضروری است و دراین رابطه ریسک و بازده دو عامل با اهمیت و کلیدی اند و باتوجه به ریسک گریزی سرمایه گذاران آنها همواره بدنبال قیمتی ازاوراق بهادار با تابعی معکوس ازریسک و تابعی مثبت ازبازده هستند لذا انجام تحقیقات دراین زمینه جهت شکوفایی و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه ایران لازم و ضروری است دراین راستا اهداف این پژوهش شامل بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک بازار است که میتواند منجر به تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاران گردد.