سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین دیباجی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دمای کره زمین در طول قرن گذشته ۰/۷۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است، این گرم شدن جهانی به واسطه تغییرات جوی و تعدد وقوع بلاهای طبیعی تولید، عملکرد محصولات کشاورزی را در مناطق مختلف تحت تاثیر قرارداده است. در میان بلاهای طبیعی تهدید کننده فعالیت های کشاورزی، وقوع خشکسالی با بالاترین فراوانی مناطق زیادی را تحت پوشش قرار داده و بیشترین خسارت ها را به تولیدات کشا ورزی و اقتصاد مناطق مختلف وارد کردهاست. استان خوزستان با پتانسیل بالای تولید محصولات کشاورزی مختلف برای سال های پیاپی خسارت های بالای ناشی از وقوع این بلای طبیعی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت فعالیت های تولیدی این استان در اقتصاد منطقهلازم است استراتژی هایی برای کاهش اثرات و خسارت های ناشی از وقوع خشکسالی به منظور حمایت از توسعه پایدار کشاورزی صورت پذیرد. دستیابی به هدف فوق در گرو تجزیه و تحلیل ریسک خشکسالی برای محصول گندم در استان خوزستان ارائه شده است. برای این منظور یک تجزیه و تحلیل رگرسیونی برای بررسی خشکسالی در دوره زمانی ۱۳۷۰-۸۸ صورت گرفته است.