سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم عظیمی – هیات علمی مرکز کارگاهای آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق مخلوطی از پودرهای آهن-کروم-کربن-تنگستن از طریق جوشکاری قوس تنگستن-گاز بر روی زمینه فولاد ساده کربنی St52 روکش کاری شدند. بررسی ساختار روکش توسط میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان پوشش مناسبی بر روی سطح فولاد ایجاد کرد که عاری از هر نوع ترک می باشد. تشکیل مقادیر زیادی از کاربیدهای کروم و همچنین ایجاد کاربید تنگستن در روکش باعث افزایش سختی روکش نسبت به فلز پایه شده است.