سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل علیپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش ریخته گری دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیامک حسین نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
امان اله شکری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخایب مواد فلزی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا علیپور جهانی – مربی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دو نوع فولاد هادفیلد با ترکیبهای اسمی M1: Fe-0.85C-14.5Mn و M2:Fe-1.25C-12.1Mn (درصد وزنی) در یک کوره القایی تهیه و در قالب های ماسه کرومیتی و الیوینی ریخته جگری شدند. ریز ساختار نمونه ها در شرایط ریخته گری و همگن سازی شده با میکروسکوپ نوری و پراش اشعه ایکس بررسی شده و خواص کششی و انرژی ضربه آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در شرایط ریختگی فولاد M1 مقدار کمتری از کاربیدهای مرزدانه ای داشته ولی در فولاد M2 شبکه پیوسته ای از کاربیدهای لایه ای در مرزدانه تشکیل می شود. عملیات همگن سازی در ۱۰۷۵ºC به مدت یک ساعت سبب انحلال کاربیدها شده و نگهداری در مدت زمانهای بیشتر سبب رشد دانه های آستنیت می گردد . خواص مکانیکی استاندارد در هر دو فولاد بدست آمده و مقایسه نشان داد که خواص مکانیکی نمونه های ریخته گری شده در قالب های ماسه کرومیتی بر تر از نمونه های ریخته گری شده در قالب های ماسه اولیونی می باشد. در فولاد M1 شکست نرم داخل دانه ای و در فولاد M2 شکست مرز دانه ای مشاهده گردید که با وجود ترکهای ثانوی مرزدانه ای در سطوح شکست همراه هستند.