سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و گروه مهندسی مواد_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
رحیم نقی زاده – استادیار و گروه مهندسی مواد_دانشگاه علم و صنعت
علی نعمتی – دانشیار و گروه مهندسی مواد_دانشگاه صنعتی شریف
محمد اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد و گروه مهندسی مواد_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

آلودگی زیست محیطی شدید ناشی از فرایند تولید سیمان پرتلند باعث شد تا تحقیقات علمی وسیع درزمینه استفاده از سیمانهای پوزولانی روشی بسیار موثر به عنوان کاهش آلودگی های زیست محیطی صورت بگیرد سیمان پوزولانی ساخته شده از کائولن تحت بررسی ساختار قرارگرفتند و از آزمایشات SEM XRD جهت بررسی فرایند و ساختار حاصل استفاده شده است نتایج XRD نشان داد که نمونه ها از دو فاز مفید و یک فاز غیرمفید تشکیل شده است این دو عامل با یکدیگر درتقابل خواهند بود برای بررسی بیشتر رفتار استحکام نمونه ها وگیرش آنها از sEM کمک گرفته شد نتایج SEM نشان داد که نمونه های پوزولانی از دو فاز مفید درزمینه ژلی به همراه یک فاز واکنش نکرده تشکیل شده اند فاز مفید کلسیم سیلیکات هیدراته CSH و کلسیم آلومینات هیدراته cAH که به نفع استحکام فشاری بوده و با عث افزایش و گسترش مطلوب تر آن خواهد شد ولی از طرف دیگر مقدار عامل CaOH2 واکنش نکرده و مقدار آهک جذب نشده توسط مواد پوزولانی منجر به کاهش میزان فعالیت پوزولانی می شود که به ضرر استحکام بوده و باعث افت و کاهش آن خواهد شد.