سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین امیرآبادی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر نهضت – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در آلیاژهای الومینیوم ناحیه باریکی از فلز پایه را در کنار حوضچه جوش قرار دارد به عنوان ناحیه ذوب موضعی PMZ می شناسند این ناحیه سبب ایجادترک گرمو کاهش شکل جوش میگردد دراین پ‍‍ژوهش ساختار PMZ و همچنین تاثیر عملیات حرارتی بران برای آلیا‍ژآلومینیوم ۶۰۶۱ که به روش تیگ و با استفاده از فیلر ۵۳۵۶ جوشکاری شده مورد تحقیق قرارگرفته است درصورت جوشکاری این آلیاژ درهر دو حالت یرسخت شده و انحلال یافته وسعیت ناحیه PMZیکسان میباشداما نتایج حاصل از آنالیز کمی ثیس بیانگر این است که درنمونه هایی که پس از جوشکاری انحلال و سپس مجددا پیرسخت شده باشند میزان جدایش مرزدانه ای کمتر است همچنینمکانیزم ذوب درناحیه PMZ برای آلیاژ ۶۰۶۱ بررسی شده است.