سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علامه خدیجه – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
رویا بلیوند – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

نهشته های عضو A سازند قم (الیگوسن بالایی) در ناحیه دو چاه در ۵ کیلومتری شمال غرب قم با ضخامت ۶۴/۹۵ متر از سنگ آهک های ماسه ای کلسی رودایتی تا کالکارنایتی توده ای با طبقه بندی ضخیم تا بسیار ضخیم به رنگ سیاه طوسی تا نخودی رنگ تشکیل شده است. این عضو که با مرز تدریجی بر روی سازند قرمز زیرین قرار گرفته است قدیمی ترین بخش از سازند قم می باشد که واقع رسوبگذاری سازند قم با این بخش شروع می شود و خود با عضوB به طور پیوسته پوشیده شده است. در زیر میکروسکوپ بخش های کربناته آن کم و بیش حاوی ذرات تخریبی هستند که با افزایش ذرات تخریبی این سنگ ها هیبریدی شده و تبدیل به آلوکمیکال سندستون و سیلتستون می شوند. مطالعات صحرایی و مقاطع نازک میکروسکوپی نشان می دهد که این نهشته ها از ۱۰ ریز رخساره کربناته و یک رخساره مارنی تشکیل شده است. این رخساره ها در ۶ زیر محیط (لاگون، پهنه کشندی، سد ماسه ای، دریای محصور، دریای باز، رمپ میانی) و در یک محیط پلاتفرم دریایی رمپ از حوضه قم نهشته شده اند