سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین علامه – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی اسمعیل زاده –
سعید صادق پور –
مسعود عطاپور –

چکیده:

با توجه به توسع هی روز افزون فولادهای استحکام بالای نسل سوم و کاربرد آن ها در صنایع خودروسازی، بررسی رفتارجوش پذیری آن ها ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق اثر جوشکاری مقاومتی نقطهای بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فولاد زنگ نزن ۲۰۱L ریزساختارحاوی تیتانیوم مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور نمونههای فولاد نانو ساختار شده به ضخامت ۰/۷mm و در ابعاد۷۰×۲۵mm به صورت لب روی لب تحت جوشکاری مقاومتی نقط های قرار گرفتند. با توجه به ضخامت و ریزساختار ور قها، پارامتر بهینه جوشکاری در جریان ۶ کیلوآمپر و در مدت زمان ۱ ثانیه به دست آمد. مشاهدات ریزساختاری با میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی انجام شد. در بررسی ریزساختاری منطق ه ذوبی، دانههای جهتدار وه ممحور در دو ناحیه ی اطراف و مرکز قرص جوش دیده شدند و در منطق هی متاثر از حرارت رشد دانهبندی فلز پایه قابل مشاهده بود. جهت بررسی خواص مکانیکی پروفیل سختی از مقطع جوش گرفته شد. همچنین آزمون نیروی پارگی کشش – برش برای نمونههای جوشکاری شده، انجام شد