سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی رزم پوش – کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی اسمعیل زاده – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی کرکه آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش مقاومتی نقطهای فولادTWIP* از دستهی فولادهای آستنیتی پرمنگنز استحکام بالا پرداخته شده است. بدین منظور نمونههای فولاد به ضخامت ۱mm و در ابعاد ۲۵×۷۰mm بصورت لب روی لب تحت جوشکاری مقاومتی قرار گرفتند. به منظور بررسی خواص مکانیکی اتصال، آزمایش ریزسختی مقاطع نمونههای جوشکاری شده و نیز آزمایش کشش به منظور تعیین نیروی پارگی کشش-برش انجام شد. تاثیرپارامترهای عمده جوشکاری نظیر شدت جریان و زمان مورد بررسی قرار گرفت و پارامتر بهینه جوشکاری در جریان ۲۵۰۰آمپر و در مدت زمان ۰/۵ثانیه تعیین شد. همچنین بررسیهای ریز ساختاری نشان داد که در منطقه ذوبی، رشد جهت دار و در منطقه متاثر از حرارت، رشد دانه قابل توجهی رخ داده است. سطح شکست حاصل از آزمایش کشش- برش، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت و شکست نرم در منطقه تحت تاثیر حرارت مشاهده شد. همچنین معایب جوشکاری نظیر پاشش و حفرات انقباضی در منطقه ذوبی و اثر آنها بر خواص اتصال و نیز رابطه میان ریزساختار و خواص اتصال مورد بحث قرار گرفت