سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین خدایار – کارشناس ارشد ، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
سجاد حبیبی – کارشناس ارشد بومی سازی و مهندسی مواد، مرکز طراحی مهندسی و تامین تجهیز
علی مشرفی – مدیر صنعت، مرکز طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات دریایی (متد)

چکیده:

در این تحقیق ذوب سطحی آلومینیم برنز با استفاده از فرآیند قوس تنگستن با گاز محافظ آرگنTIG تحت جریان وسرعت های مختلف انجام شد. تاثیر این پارامترها بر روی ریزساختار و سایش لایه ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت بررسی های میکروسکپی نوری و روبشی الکترونی مجهز به آنالیزEDS و همچنین الگوی پراش پرتو ایکس حاکی از تشکیل ساختارهای مختلف غنی از مس و آلومینیم در منطقه ذوب سطحی شده بود. همچنین نتایج میکروسختی سنجی نمونه ها نشان دهنده افزایش سختی ازHV0.2 250برای زیر لایه به ۰٫۲ HV6 برای لایه حاصل از ذوب سطحی بود. دلیل افزایش سختی در لایه های سطحی ایجاد شده، ریز و همگن شدن ساختار و ایجاد لایه غنی از مس به همراه تشکیلمحلول جامد بین نشین سطحی بود