سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه مهرانفر – کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه یزد
سیدصادق قاسمی بنادکوکی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

در پژوهش فوق، به بررسی ریزساختاری و سختی سنجی خانواده جدیدی از چدن های سفید کم آلیاژسخت شونده از حالت ریختگی پرداخته شده است. بدین منظور، ترکیب شیمیایی چدن های سفید کم آلیاژ با مقادیر ۰/۳۹و۰/۹۵و۱/۵۹%از عنصر مس و مقادیر ملایمی از عناصر نیکل، مولیبدن، کرم و منگنزمورد پژوهش قرار گرفته است. ریزساختار نمونه ها با استفاده از محلول اچ رنگی آمونیوم پرسولفات ۵ و %۱۰ بررسی شده اند. تست های ماکرو سختی سنجی و میکرو سختی سنجی به ترتیب از سطح نمونه ها و فازهای موجود در ریزساختار انجام شده است. با وجود عناصر آلیاژی کم و عدم عملیات حرارتی، ریزساختار نمونه های اصلاح شده مورد بررسی، مشابه چدن های سفید مقاوم به سایش می باشدریزساختار این چدن اصلاح شده شامل کاربید پیوسته M3C آستنیت باقیمانده، پرلیت، مارتنزیت وکاربیدهای ثانویه می باشد