سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور اردکا
کوروش رشیدی – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۵۵ کیلومتری جنوب شهر سیرجان در مسیر آزاد راه سیرجان – بندرعباس قرار دارد. واحدهای سنگی پرمین با قاعده تخریبی قرمزرنگ بر روی واحدهای قدیمی تر قرار دارد که به علت تنشها اعمال شده حالت راندگی دارد. امانهشته های پرمین در منطقه شامل سنگ آهک سیاه چرتی تا دولومیتی، سنگ آهک کریستالیزه شده، چرت های آواری و سنگ آهک های متوسط تا ضخیم لایه روشن حاوی قطعات و لیتوکلاست های آهکی است که همانند عضو باغ ونگ ایران مرکزی در میانه توالی پرمین ناحیه است. دربخش های ابتدایی توالی رسوبات پرمین دایک و روانه های نیمه بازیک دگرسان شده وجود دارد که عملکرد آنها بر روی واحدهای کربناته به خوبی دیده میشود. علیرغم تنشهای اعمال شده بعضی از لایه ها کربناته و ریف ها تقریباً سالم بوده و از آنها به صورت غیر سیستماتیک نمونه برداری انجام پذیرفت و موجب شناسایی جنس ها و گون ههای زیرگردید.Climacammina antique, Climacammina tenuis, Dekerella cf. omposita , Dekerelle composita, Cribrogenerina sumatrina, Cribrogenerina sp.,Paleotextularia sp., Tetrataxis lata, Tetrataxis parviconicaعلاوه بر آن تجمع فراوانی از جلبک های آنچی کودیوم، آرکئولیتوپورلا به همرراه بریروزوآو اسر ن هرا اسرکلت سرازهای اصرلی ریف ها هستند.