سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه کاکوئی – کارشناسی ارشد و دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شی
حسن صالحی – کارشناسی ارشد و دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شی

چکیده:

و Dracaena sanderiana Sander ex Mast (لاکی بامبو) از جمله گیاهان زینتی است که متعلق به خانواده خنجرسانان می باشد. در این آزمایش، ریزنمونه های ساقه این گیاه همراه با یک گره به دو صورت افقی و عمودی در شرایط درون شیشه ای کشت شدند. تنظیم کننده های رشد به کار برده روی این ریزنمونه ها شامل کاینتین، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بود. نتایج نشان داد تنها ریزنمونه هایی که به صورت افقی در محیط کشت قرار گرفتند موفق به پرآوری شدند. بیشترین میزان پرآوری در غلظت ۲ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید مشاهده شد. بیشترین درصد ریشه زایی با غلظت ۲ میلی گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید به دست آمد.