سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید مر – هیئت علمی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
ریحانه روشنک – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شیراز
بهنام کشاورزی – هیئت علمی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

مناطق قروه، بیجار و تکاب در شمال زون دگرگونی سنندج-سیرجان واقع شده اند و چشمه های تراورتن ساز زیادی با رنگ، مزه، دما و دبی متفاوت در این نواحی از ایران یافت می شوند. با توجه به ویژگیهای صحرایی در این مناطق سه مورفولوژی یا ریخت شناسی پشته های شکافه ای، تپه ای و جریانی همراه با انکویید برای تراورتن ها شناسایی شد. ریخت شناسی عمده تراورتن ها در اطراف شهرستان های قروه و بیجار از نوع پشته های شکافه ای و تپه ای می باشند و ریخت شناسی جریانی همراه با انکویید تنها در نواحی شمالی تکاب مشاهده شد. رسوبگذاری تراورتن های این مناطق، طبقاتی تقریباً افقی را تشکیل داده اند و سیمان این سنگ ها بیشتر اسپاریت، میکریت و دیسمیکریت می باشد. بلورهای کلسیت به صورت بلوکی و رشته ای و آراگونیت ها به صورت دسته های خوشه ای و شعاعی در مقاطع مشاهده شدند. مطالعات پتروگرافی وجود تخلخل و لامیناسیون را در مقیاس میکروسکوپی و ماکروسکوپی در نمونه ها نشان می دهد. از دیگر خصوصیات مزوفابریکی تراورتن های این مناطق، می توان شکستگی و برش ریزشی را نام برد.