سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا کرم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسن محسنی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
امین امینی کیا – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

دراین پژوهش ویژگیهای ریخت شناسی رودخانه خمیگان از سرشاخه های شمال شرقی رودخانه قره چای در استان همدان با استفاده از روش روسگن در دو سطح مورد مطالعه قرارگرفت در سطح یک با استفاده از بازدیدهای صحرایی عکسهای ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی شکل الگو و شیب رودخانه استخراج و به کمک آنها طبقه بندی رودخانه در یکی از هشت گروه A تا G ارائه گردید. در سطح دو علاوه بر مشخصه های موجوددر سطح یک با استفاده از مشخصه های دیگری از قبیل ضریب گودافتادگی نسبت عرض به عمق ضریب پیچشی و قطر مواد بستر رودخانه طبقه بندی تکمیل گردیده و در مرحله بعد با استفاده ازسیستم جامع طبقه بندی رده بندی این رودخانه صورت پذیرفت براساس این روش فراوان ترین الگوی این رودخانه نوع G4c B5c می باشد.