سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا فیض بشی پور – شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه
سعید متظهری – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد نوروزی –

چکیده:

باتقاضای روزافزون انرژی الکتریکی شبکه های توزیع برق طی سالهای اخیر درسطح شهرها و روستاهای کشورگسترش زیادی داشته است لذا این تاسیسات عموما بیش ازسایر تاسیسات مربوط به تولید انتقال و توزیع دردسترس افراد جامعه قرار دارد بعبارت دیگر شبکه های مذکورمحل اصلی تماس و تلاقی مشترکین مصرف کندگان و عامه افراد جامعه با تاسیسات شبکه توزیع می باشد ازا ین رو درصد قابل توجهی از حوادث برق که منجر به خسارت مالی و جانی می گردد درمحدوده شبکه های توزیع به وقوع پیوسته و یا بنحوی با این شبکه درارتباط است دراین مقاله سعی شده با معرفی و پیشنهاد طرح بررسی بکارگیری ترکیبات پلیمری سیلیسی به عنوان پوشش خطوط بصورت ریخته گری روی سیمهای شبکه درنقاط دارای حریم ازبروز و تشدید برخی حوادث ناشی ازنقض حریم شبکه های توزیع نیروی بر قجلوگیری بعمل آورد.