سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی
محسن شیرالی – رئیس بخش سازه های آبی مجتمع عالی آموزش و پژوهش صنعت آب و برق خوزستان

چکیده:

رودخانه ها و سازه های هیدرولیکی آن، زیستگاه اصلی آبزیان است که ماهی ها مهمترین آنها هستند. رودخانه ها، در تولید مثل ماهیان به عنوان مسیر مهاجرت آنها به سوی مناطق تخم ریزی نقشی حیاتی ایفا می کنند. ترابری، آلودگی آب و مهمتراز همه سدها، باعث تقلیل این مناطق می شود. راه ماهی یک سازه هیدرولیکی است که به ماهی های در حال مهاجرت کمک می کند تا بر موانع و انسدادهایی که راه آنها را برای حرکت به بالادست سد و تخمریزی می بندد، غلبه کنند. از نظر هیدرولیکی راه ماهی ها سازه های مستهلک کننده انرژی هستند که از یک کانال روباز شیبدار با سرریزهایی به فواصل معین تشکیل می شوند. از طرفی توسعه کامپیوترهای باسرعت بالا، راه را برای انجام فعالیت در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی هموار کرده است. در این مقاله از مدل Flow-0D که نرم افزاری چند جانبه و سازگار با شرایط پیچیده جریان در مدل سازی به صورت دو بعدی و سه بعدی است، به منظور شبیه سازی الگوی جریان و توزیع سرعت در راه ماهی نوع استخر سرریز که دارای ۰ استخر است، استفاده شد تا بتوان ناحیه های آرام و آشفته جریان روی راه ماهی را بررسی کرد.