سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا شوندی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

از آنجایی که در طیف وسیعی از علوم مختلف بویژه علوم انسانی متغیرهای مورد بررسی در تحقیقات بصورت کیفی و طبقه بندی شده هستند، بنابراین وجود نوعی مدل که متغیرهایی با چند سطح را نیز بررسی کند ضروری می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته می توان مدل لجیت دوگانه را با استفاده از توزیع چند متغیره لجستیک به مدل لجیت چندگانه ارتقاء داد. در پژوهشهای مذکور ارزش متغیرها قابل رتبه بندی ست اما مسیر و رابطه ی بین طبقات ناشناخته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی رگرسیون لوجستیک چند سطحی و ارائه ی یک چارچوب کلی برای مدلسازی برای داده هایی که بصورت رتبه بندی شده و چند سطحی می باشند، است. خروجی حاصل از مثال های مورد بررسی از بسته های نرم افزاری EViews و SPSS بدست آمده است.