سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه پیرمرادی –
عطیه السادات حسینی –
زینب سیمایی –

چکیده:

خانواده از مجموعه افرادی تشکیل شده است که مسئولیت های متقابلی بر عهده آنهاست . تعالیم اسلام افزون برتوصیه هایی که در باب چگونگی روابط اعضای خانواده و اصلاح و بهبود آن دارد در جنبه های دیگر نیز قوانین و توصیه هایی ارائه کرده است که در کارایی بیشتر خانواده و حفظآن از نابهنجاری ها تاثیر می گذارد . بررسی رمز موفقیت نمونه های رفتاری خانواده های الگو در اسلام و ملاکهای کارآمدی و نکات کلیدیدیدگاه اسلام درباره خانواده ما را در جهت ارائه نظام جامعی از خانواده یاری میکند . مقاله حاضر در صدد نگاه اجمالی به خانواده و دفاع ازحقوق زنان ازدیدگاههای دینی و غیر دینی با هدف بررسی مطالعات زنان و خانواده در جامعه است . برای نگارش این مقاله از روش کتابخانه ای با منابع معتبر دینی و … استفاده شده است