سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ارژنگ عزتی نیا –

چکیده:

محدوده قلمروی این پژوهش بخشی از محیط های اقتصادی و صنعتی می باشند اشاره به بن مایه های مدیریتی و پژوهش که ریشه درپارادایم توسعه منابع انسانی دارند به تصریح بهتر مساله کمک خواهد کرد از سالهای اولیه دهه شصت یعنی از زمانی که تئوری سرمایه انسانی توسط گری بکر مطرح شد به بعد به تدریج منابع انسانی دانش محور به عنوان مهمترین قابلیت و منبع استراتژیک سازمان ها درکسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد شده و اعتقاد سازمان ها نیز بر ان قرار گرفت که باید کارکنان را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرایندهای سازمانی قرار دهند درهمین راستا سازمانهای پیشرو افراد را به عنوان با ارزشترین سرمایه محسوب کرده و به تلاش نامحدود برای متولیان آموزشی سازمان ها نقشی بی بدیل و عمیقا تاثیر گذار است درتعاریف جدیدی که درآموزش و پرورش درجهان امروزی مطرح می باشد مفهوم جدید یادگیری است اهمیت یادگیری دربین کارکنان و مدیران شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو و چنددانشگاه معتبر یکی از مهمترین اولویت های کاری محسوب می گردد یادگیری برای همه درهمه جا و در همه وقت برای کلیه شرکت ها لازم و ضروری است که این رویکرد به ویژه درسطوح مدیریتی از اهمیت خاصی برخوردار میب اشد.