سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سروش شفیعی – دانشگاه صنعتی شریف ایران
مصطفی عباسی –
قاسم کرمی –

چکیده:

رویت پذیری یکی ازمهمترین ابزارهای تخمین حالت به شمار میرود مطالعات رویت پذیری شبکه تعیین کننده آن است که آیا با داشتن یک سری ازمقادیر اندازهگیری می توان حالت های شبکه قدرت را به طوریکتا مشخص کرد یا نه؟ امروزه با توجه به رویکردهای روزافزون به اتوماسیون توزیع یافتن روشی برای بررسی رویت پذیری شبکه توزیع نیازی ضروری است روشهای مورد استفاده درمطالعات رویت پذیری شبکه انتقال را می توان با استفاده از تبدیل مقادیر اندازه گیری به مقادیر اصلاحی ازطریقماتریس دوران خطی درشبکه توزیع نیز اعمال نمود دراین مقاله از روش فاکتوریزه کردن مثلثی و گراف مسیر برای بررسی رویت پذیری و تعیین جزایر رویت پذیر درشبکه نمونه توزیع شعاعی ۳۷باسه استفاده شده ست.