سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

امروزه مهندسی منابع آب بوسیله مدلهای مختلف جهت مطالعه پروژه های سیلابی مورد مطالعه قرار میگیرد بررسی روندیابی جریان در رودخانه هایی که از محدوده مناطق با اهمیت عبور می کنند از اقدامات اساسی در مهندسی رودخانه می باشد از جمله مطالعات جریان سیل می توان به تعیین هیدروگرافهای جریان و ترسیم نیمرخهای طولی تراز آب اشاره کرد. در تحقیق حاضر روندیابی سیل در بازه ای از رودخانه کارون بین ایستگاههای آب سنجی اهواز و فارسیات مورد بررسی قرارگرفته است. ضروری است که دیدگاه تئوری و عملی روندیابی سیل برای پیش بینی تغییرات موقت و فاصله ای ازموج سیل از طریق یک رودخانه یا مخزن را بدانیم تکنیکهای روندیابی به دو روش تقسیم می شوند روندیابی هیدرولوژیکی ساده و روندیابی هیدرولیکی پیچیده. روندیابی هیدرولوژیکی شامل مشخص کردن رابطه بین ورودی و خروجی و حجم با استفاده از معادله پیوستگی است.