سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حبیب زاده – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمدمهدی مطیعی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوزستان
محمد خیاط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

کشت بافت گیاهی عبارت است از تکنیکی که برای تولید و تکثیر گیاه کامل از بخش هایی مانند سلول یا بافت گیاه استفاده می شود. این نوع تکثیر موسوم به تکثیر خرد یا ریز ازدیادی بوده و با دو روش تولید گیاهک از طریق اندام زائی و جنین رویشی یا گیاهک زائی امکان پذیر می باشد . در هر دو روش وجود یک محیط آزمایشگاهی استریل و استفاده از هوای تصفیه شده الزامی است . خوشبختانه در سال های اخیر تکنولوژی تولید نهال کشت بافت خرما به کشور وارد شده و به حالت بومی درآمده است. از فوائد تکثیر خرما به روش کشت بافت می توان به تولید انبوه نهال شبیه به گیاه مادری، وتکثیر نخل خرما در هر زمان و هر فصل اشاره کرد.