سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد زارعی درمیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن پردیس، دا
مهدی موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن پردیس، دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی، امکان ایجاد سازه های سطحی در بسیاری از شرایط زمین شناسی، ممکن گردیده است. امکان حفاری فضاهای سطحی در ابعاد بزرگ، اهمیت این فضاها در بعضی مناطق به عنوان شریان های حیاتی صنعت و اقتصاد، و همچنین وقوع گزارش هایی که حاکی از صدمه دیدگی و خسارات جدی به فضاهای سطحی در مقابل بارگذاری زلزله می باشند، لزوم بررسی و تحلیل سازه های سطحی بزرگ را در مقابل بارگذاری های دینامیکی مانند امواج زلزله اجتناب ناپذیر می نماید. قرار گرفتن ایران بر روی کمربند کوه زایی آلپ- هیمالیا و لرزه خیز بودن آن اهمیت این موضوع را به مراتب پررنگ تر نموده و نیاز به دانستن روندی مناسب برای تحلیل دینامیکی را مشخص می نماید. در این مقاله روند و چگونگی تحلیل دینامیکی شیب های سنگی به عنوان یکی از بخش های پراهمیت پروژه های سطحی مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این امر روند تحلیل دینامیکی، تصحیح داده های زلزله قبل از استفاده، انتخاب ابعاد مدل و المان ها، انتخاب میرایی مدل تعیین فرکانس طبیعی مدل، انتخاب مرزهای مناسب و همچنین صحت نتایج بدست آمده در فرآیند تحلیل دینامیکی با نگرشی بر نرم افزار Flac2D مورد بررسی قرار می گیرد.