سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسن پیشگرکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدداوود حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود امید – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه پیش رو به روند مصرف انرژی کشت برنج درشهر کومله از توابع شهرستان لنگرود استان گیلان می پردازد براین اساس تعداد ۱۰۵ پرسشنامه براساس اصول آماری بین کشاورزان منطقه توزیع گردید و شاخصهای انرژی محاسبه گردید مقادیر انرژی ورودی خروجی و بهره خالص انرژی به ترتیب ۳۹/۳۳و۶۰/۳۴و۲۱/۰۰GJha-1 براورد گردید که دراین بین سوخت دیزل با ۴۶ درصد بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داد و پس از آن نیز نهاده کود شیمیایی ۳۶درصد قرارگرفت کمترین انرژی مصرفی نیز بدلیل استفاده از نیروی انسانی زیاد متعلق به نهاده ماشین آلات ۱درصد بوده است تعداد ۴۰ واحد تولیدی مزرعه برنج بصورت تصادفی انتخاب شده و داده های مربوط به انرژی مصرفی و خروجی آنها وارد نرم افزایش dea-solver شد و تحت پردازش قرارگرفت براین اساس ۶ نهاده ماشین آلات سوخت کود شیمیایی سم بذر و نیروی انسانی به عنوان ورودی و ۱ مورد انرژی محصول به عنوان خروجی درنرم افزار مذکور تحت دو مدل CCR-I,BCC-I مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج بدست آمده بیان کننده این مطلوب بود که ۵۰و۴۰درصد ازواحدهای تولیدی مزارع برنج به ترتیب تحت دو مدل CCR-I,BCC-I کارا می باشند.