سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قهدریجانی – دانشجوی دکتری و مربی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی نظام آبادی – کارشناسی ارشد
مرتضی الماسی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا حسن خانی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

انرژی نقش بسیار تعیین کننده ای دررابطه با حیات و بقای بشریت و موجودات ایفا می کند از حرکت الکترون ها درهسته های اتم گرفته تا گردش زمین به دور خورشید و حرکت کهکشان ها تماما وابسته به مقدار انرژی موجود درآنها است اهمیت انرژی به اندازه ای استکه به آن جوهره حیات THE essence of life گفته می شود انرژی به عنوان یک عامل مهم تولید خصوصا بعد از انقلاب صنعتی درفرایند تولید محصولات بشمار آمده است یکی از مهمترین مسائل دراین مورد مدیریت مصرف انرژی است که پایه این مبحث محاسبه مصرف انرژی درتولید محصولات کشاورزی است یکی از فاکتورهای مهمدرتعیین میزان انرژی مصرفی درتولید یک محصول کشاورزی زراعی ، باغی و … انرژی مصرف شده درتولید ماشین ها و ادوات کشاورزی میب اشد که با توجهبه عمر مفید سطح زیرکشت و میزان استفاده از هرماشین درمحاسبات آورده می شود جهت بررسی چگونگی تولید میزان مواد مصرفی نیروی انسانی مورد نیاز ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و .. از اطلاعات موجود دریک شرکت تولیدی ادوات کشاورزی ساخت داخل استفاده شده است برای تعیین میزان انرژی مصرفی جهت ساخت یک گاو آهن چیزل ۹ شاخه ابتدا هریک از انرژیهای مصرفی همچون انرژی مواد خام مصرفی انرژی عملیات تولید و مونتاژ شامل نیروی انسانی و انرژی مصرفی دستگاه ها و انرژی حمل و نقل محاسبه گردید