سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی فروزان مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ساخت
گیتا صدیق – کارشناس عمران
سیدحسین موسوی ندروند – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

شهرستان دورود برروی گسل اصلی زاگرس زون سنندج سیرجان قرار دارد و با داشتن گسلی به طول تقریبا ۱۰۰ کیلومتر دریک صدسال گذشته شاهد بیش از یکصد و سی زلزله باالی چهارونیم ریشتر دراین شهر بودها یم که بزرگترین آنها با شدت هفت وچاردهم ریشتر درحدود یکصدسال پیش یکی از بزرگترین زلزله های ثبت شده درایران بودهاست دراین مقاله برآنیم که با شرح اقداماتی که ازلحظات اولیه وقوع زلزله توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایرارگانها و نهادها و مردم صورت گرفته به کنکاش درمورد آنها پرداخته و با شناخت نواقص احتمالی روند طی شده درنیل به مدیریت صحیح حوادث مشابه راهکارمناسبی را پیشنهاد دهیم