سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر معصومی ورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
احمد فلاح عباس آبادی –

چکیده:

هدف اساسی طراحی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد سازه برای سطوح خطر لرزه ای مختلف است. بدین منظور، نیاز به استفاده از مدلهایی است که تمامی پدیده های مهمی که منجر به ارزیابی تقاضای سازه در مرحله فروریزش هستند، را شامل شود. در این مقاله دو قاب خمشی از دو سازه ۴ و ۸ طبقه فولادی مرسوم در ایران بر مبنای مدل ارائه شده توسط آقایLignos مورد تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی قرار گرفته اند. منحنی های شکنندگی نیز برای سطوح مختلف عملکردی سازه ها بدست آمده است. همچنین تحلیل خطر منطقه ی مورد نظر نیز مورد بررسی اجمالی قرار گرفته تا بتوان میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدیMAF) را بدست آورد که می تواند به عنوان معیاری برای سنجش قابلیت اطمینان سازه ای ساختمان های مورد نظر در مقایسه با سایر سازه ها استفاده گردد