سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ثروتی – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
مظفر صرافی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
رویا پناهی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله با هدف تحلیل و بررسی روند شهر نشینی و توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه به بررسی دوره های مختلف شهر نشینی و روند افزایش جمعیت شهری و توسعه ی فیزیکی، علل توسعه و زمینه و بستر مساعد و مناسبی برای برنامه ریزی های آینده شهر کرمانشاه فراهم آید. که برای نیل به این هدف با کمک مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از عکس های هوایی وتصاویر ماهواره ای در نرم افزارARC GIS محدوده های شهری استخراج گردیده و از طریق ساخت دیتابیس محاسبات مربوطه انجام شده است. نتایج نشان می دهد ۱)پیدایش و پویایی شهر کرمانشاه ناشی موقعیت ارتباطی شهر کرمانشاه بوده است. ۲)شهرکرمانشاه رشد سریعی جمعیتی را دهه های اخیر پشت سر گذاشته است. ۳)بیشترین رشد و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه ناشی از شرایط به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی بوده است. ۴)در جریان این توسعه ی فیزیکی بیش از ۱۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی و باغ با تغییر کاربری به زیرساخت وساز رفته و از بین رفته است.