سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکرم هدایتی دزفولی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی
فاطمه رحیم زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

تحقیقات درمورد رطوبت موجود در جو می تواند در کنار بررسی تغییرات سایر عوامل اقلیمی در شناخت بهتر تغییرات اقلیمی موثر باشد بنابر یافته های بدست امده افزایش دما در جو منجر به افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت می شود بنابراین گرمایش جهانی می تواند باعث تغییراتدر رطوبت شود بنابراین نیاز به مطالعات وسیع در رابطه با تغییرات رطوبت در کنار سایر عوامل اقلیمی ضروری به نظر می رسد دراین بررسی داده های نقطه شبنم به عنوان معیار مناسبی برای بررسی تغییرات رطوبت موجود در هوا در طول دوره اماری ۲۰۰۵-۲۹۶۰ در نظر گرفته شده است داده های نقطه شبنم در کشور به طور نسبی از پوشش مکانی و دوره های اماری نسبتا مناسب تری برخوردار هستند نتایج نشان داد ند که روش خطی میانگین فصلی و سالانه دمای نقطه شبنم در دوره ۲۰۰۵-۱۹۶۰ در مقیاس سالانه در اغلب نقاط کشور کاهشی بوده و بالاترین مقدار آن ۱/۵- درجه سلسیوس بر دهه می باشد.