سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه گیلان
امیر هوشنگ نظامیوند چگینی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان
عطا اله غبرایی – دانشور گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان
میر احمد لشته نشایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق، برآورد میزان رسوب گذاری درحوضچه بندر نوشهر بااستفاده از نرم افزار ۲۱ MIKE است. دراین مقاله ابتداکلیه داده های آماری مورد نیاز جمع آوری شده و سپس توسط مدل ریاضی میزان تقریبی رسوبات انباشته شده درطول سال های اخیر تخمین زده شده وبا نتایج اندازه گیری های میدانی مقایسه شده است. سپس پیش بینی نرخ رسوب گذاری درسال های آتی صورت گرفته که در نهایت منجر به ارائه یک برنامه لایروبی مدون ومنظم می شود. از نتایج این تحقیق می توان در ارائه طرح های مناسب جهت کاهش آورد رسوب در حوضچه ی بندر نوشهر استفاده کرد.