سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی بهمن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
ناصر حاجی زاده ذاکر – دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

بندر صیادی بریس یکی از بنادر مهم در سواحل جنوب شرقی ایران می باشد. مراحل ساخت این بندر در سال ۱۳۶۷ آغاز و در سال ۱۳۷۰ به پایان رسید. از سال ۸۰۱۳ تا کنون، این بندر با مشکلات جدی در خصوص رسوب گذاری در دهانه بندر و خط ساحلی پایین دست (شمال و غرب موج شکن فرعی) مواجه گردیده که سبب اخلال در بهره برداری از آن شده است. تغییراتی که در طول زمان در هندسه بستر و اطراف یک بندر اتفاق می افتد ، معیار مناسبی برای ارزیابی شدت اثر فرآیندهای رسوب گذاری می باشد. استفاده از نقشه های هیدروگرافی با توجه به دقت بالای آن، روش معتبری برای بررسی مقدار آورد رسوب و همچنین بررسی شدت اثر فرآیندهای رسوب گذاری می باشد. در این مقاله میزان رسوب گذاری در دوره های مختلف با استفاده از نقشه های هیدروگرافی مورد مطالعه قرار گرفته و روند آن ارزیابی شده است. نتایج بیانگر آن است که علیرغم کاهش محسوس نرخ رسوب گذاری پس از سال ۱۳۸۰، رسوب گذاری همچنان با شدت کمتر ادامه دارد. همچنین مشخص گردید که پس از سال ۱۳۸۰ به جز تغییرات موضعی در مناطق پشت موج شکن فرعی، تغییرات دیگری در آن ناحیه مشاهده نمی شود.