سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن شیرین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی دز
نجف هدایت – استادیارگروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
حسن کیامنش – استادیار ومدیر گروه رشته سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی دزفو

چکیده:

پدیده ی رسوبگذاری در پشت سازه های آبی بهره برداری و نگهداری پایدار از آنها را با چالش جدی مواجه نموده است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه تحلیلی روند رسوبگذاری وعلل بروز آن در سد انحرافی دز با استفاده از نرم افزار شارک می باشد. شیوه کار بدین قرار بود که غلظت ذرات ورودی و مشخصات مصالح در حال انتقال به آبگیر شرق توسط نرم افزار اندازه گیری شود پس با توجه به اطلاعات موجود، مقطع عرضی رودخانه توسط نرم افزار مدل گردید که نرم افزار رقوم ارتفاعی آب در زمان برداشت مقطع را تخمین می زند. با توجه به ورود داده های مربوط به دانه بندی مصالح بستر رودخانه به نرم افزار غلظت ماسه های ورودی به کانال با استفاده از روش یانگ برابر ۶۲ppm و قطر میانه ماسه ورودی به آبگیر ۰/۲۶۱ میلی متر و قطر میانه بار مواد بستر در کانال معادل ۱/۵۸ میلی متر محاسبه شد.همچنین آورد رسوبات ورودی به آبگیر شرق در سال ۱۳۸۷ با توجه به دبی متوسط ماهیانه و غلظت ماسه ورودی به آبگیر برابر ۱۵۱ تن برآورد گردید. نتایج حاصله و کاوش های محلی مبین این مطلب است که گرچه مشکلات اندکی در سازه ی سد انحرافی مشاهده می شود، لکن عمده ی مشکلاتی که سد را با چالش جدی مواجه نموده است را باید در عدم مدیریت و نگهداری صحیح این سازه ی آبی و همچنین تغییرات مورفولوژی رودخانه در بالادست این سد بررسی و جستجو نمود.