سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هانیه یاربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مریم بیات ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم رضایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید توکلی پور – دانشیار دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده:

دراین پژوهش پیش بینی زمان خشک کردن هویج و پارامترهای کیفی محصول نهایی درخشک کردن به روش جریان هوای گرم انجام شد برای ایجاد الگوهای آموزش و ارزیابی فرایند آزمایشهای خشک کردن به کمک یک خشک کن آزمایشگاهی انجام گرفت برای تعیین شرایط بهینه خشک کردن تاثیر دما برروی بافت هویج بررسی شد تیمارهای دمایی شامل ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سانتی گراد است نتایج نشان دادکه دردمای ۶۰ درجه سانتیگراد بافت هویج کمترین چروکیدگی و بیشترین بازآبپوشی را دارد نتایج نشان داد اثر دما براهنگ خشک کردن زمان خشک کردن چروکیدگی و بازآبپوشی از نظر آماری درسطح ۰٫۰۵ معنی دار بوده است.