سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا گشتاسبی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران گروه
محمدهاشم رحمتی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد گشتاسبی – کارشنلس ارشد حقوق- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

روش متداول نگهداری ذرت خشک کردن آن بوسیله خشک کن های صنعتی می باشد. این تحقیق دراستان خوزستان و در شهرهای شوش ، دزفول، شوشتر، اندیمشک و بهبهان اجرا گردید. دستگاه های خشک کن صنعتی ذرت دانه ای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: خشک کن کارینو- خشک کن عمران صنعتOSM) خشک کن مرشدی- خشک کن پارویی خوابیده. پارامتر فنی مورد ارزیابی عبارت بود از: فرایند کاهش رطوبت در حین خشک کردن توسط دستگاه خشک کن، درصد دانه های شکسته و مواد خارجی و درصد دانه های ترک برداشته وسوخته. طرح آزمایشی مورد استفاده در این تحقیق طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۳ تکراربود تیمار ها عبارت بودند از ۴ دستگاه خشک کن که در بالا به آنها اشاره شد.تجزیه و تحلیل آماری میانگین تیمارها با استفاده از نرمافزارMSTATC انجام شد. نتایج بدست آمده در بررسی روند کاهش رطوبت در پروسه خشک کردن نشان داد که دستگاه خشک کن کارینو با اطمینان ۹۵ ٪ نسبت به بقیه خشک کن های مورد بررسی در این تحقیق برتری دارد. همچنین نتایج حاصله بیانگر آن است که با اطمینان ۹۵ ٪ دستگاه خشک کن کارینو کمترین میزان دانه های ترک خورده و سوخته را تولید کرده است. در کل با توجه به نتایج فنی بدست آمده در این تحقیق و شرایط آب و هوایی خوزستان می توان اعلام نمود که دستگاه خشک کن صنعتی کارینو نسبت به بقیه خشک کن های مورد بررسی در این تحقیق برتری و ارجعیت دارد. لذا، این نوع خشک کن جهت خشک کردن ذرت دانه ای در استان خوزستان قابل توصیه می باشد