سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و
محمد شعبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز

چکیده:

پدیده خشکسالی یکی ازمهمترین بلایای طبیعی است که بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیره گردیده است آگاهی از وضعیت خشکسالی و پیش بینی روند آن با برنامه ریزی صحیح برای مطالبات آب می تواند خسارات خشکسالی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد دراین تحقیق به منظور بررسی وضعیت خشکسالی و تعیین روند آن در شهرستان فسا آمار ۲۶ ساله بارش فراهم شده و پس از ازمون همگنی داده ها به روش ران تست آنالیز اماری برروی داده ها صورت گرفته و شدت خشکسالی ها براساس چهار شاخص آماری شاخص درصد از بارش میانگین شاخص انحراف از میانگین شاخص کلاسه بندی دامنه بارش و شاخص SPI مشخص و توصیف گردیدند. این شاخص ها با یکدیگر همخوانی داشته بطوریکه براساس دو شاخص SPI و شاخص درصد از بارش میانگین خشکسالی ها در کلاسهای ضعیف تا متوسط رخ داده است.