سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حجت یزدان پناه – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
مهدی مومنی – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان
حجت حسنقلی نژاد دزفولیان – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
حسن زرین مو – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

خشکسالی از بلایای طبیعی نا محسوس و حالتی ناهنجار از اقلیم است گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر می پندارند این پدیده تقریبا در کلیه مناطق اقلیمی اتفاق افتاده است و این در حالتی است که این پدیده در مناطق مختلف دنیا حالات متفاوتی دارد خشکسالی یک اختلال موقتی است و با خشکی تفاوت دارد چرا که خشکی صرفا محدود به مناطق با بارندگی اندک است و حالتی دائمی از اقلیم است دراین پژوهش سعی شده است که با استفاده از داده های میانگین بارش ماهیانه ۱۷ ایستگاه سینوپتیکی و کلیماتولوژی استان خوزستان اقدام به محاسبه شاخص بارش استاندارد SPI 12 ماهه در طول یک بازه زمانی حداکثر ۳۰ ساله انجام شده است سپس بعد از محاسبه شاخص مورد نظر سالهایی را که خشکسالی در آنها فراگیر تر و شدیدتر بوده است مشخص کرده ایم و آنها را به نمایندگی گرفته ایم. چنانچه سالهای ۱۹۹۰ با ۱۹۹۵ ، ۱۳ با ۱۰ و سالهای ۱۹۸۷ و ۲۰۰۳ هرکدام با ۵ رخداد به عنوان سالهای نماینده انتخاب و نقشه پهنه خشکسالی در مقیاس کل استان طراحی شده و در گام اخر تعداد خشکسالی های هر ایستگاه رااز نظر خشکی ملایم، شدید و خیلی شدید مشخص گردیده و نقشه دوره بازگشت این خشکسالی ها پهنه بندی شده است.